Ze života MBA: Firemní workshop s BENEŠ a LÁT

Během každého semestru se naši MBA studenti ve spolupráci s firmami věnují vybraným reálným organizačním problémům a poté mají za úkol doporučit cestu a jednotlivé kroky k jejich úspěšnému vyřešení.

V prosinci jsme s radostí přivítali pana Jana Láta, majitele a finančního ředitele společnosti BENEŠ a LÁT. Jan se studenty velmi otevřeně sdílel aktuální situaci i výzvy, kterým ve firmě čelí. Společnost BENEŠ a LÁT podniká v oboru slévárenství a současná situace v energetice tedy firmu výrazně zasáhla. Zároveň se – stejně jako i v jiných odvětvích – potýká s problémy při získávání kvalifikovaných zaměstnanců. Těmto dvěma tématům se tedy věnovali i naši studenti.

Na začátku workshopu seznámil pan Lát studenty se základními informacemi a aktuální situací. Následně se studentské týmy pustily do práce, diskutovaly a navrhovaly různá řešení. Celý workshop probíhal hybridní formou. Část studentů tedy byla přitomna on-line a ostatní se věnovali problémům přímo na místě.

 

Po celodenním úsilí týmy představily své závěry a návrhy řešení. Hodnotící komisi tvořili Jan Lát, akademický poradce programu Richard Brunet-Thornton, a výkonný ředitel Institutu managementu Vojtěch Opleštil. Vítězný tým se ve svém řešení věnoval náboru vhodných pracovníků tak, aby si společnost uchovala konkurecenschopnost i v situaci, kdy se zájem o technické obory snižuje. Komise ocenila doporučení rozvíjet značku BENEŠ a LÁT jako hrdou součást českého průmyslového a podnikatelského odkazu. Tato řešení představil jeden z našich zahraničních studentů, Mahmoud Omara. Mo, děkujeme Tobě i celému týmu.

 

Všichni účastníci, včetně pana Láta, hodnotili celý den velmi pozitivně. Na tento workshop navážeme lednovou návštěvou továrny BENEŠ a LÁT.