MBA na FPH

První a jediný český MBA program s akreditacemi AMBA a EQUIS

Dnešní svět vlivem mnoha faktorů funguje jinak, než jsme byli zvyklí. Narušené dodavatelské řetězce, vysoké ceny energií, rostoucí inflace a měnící se preference zákazníků přinášejí firmám nové výzvy, na které je třeba vhodně reagovat. Manažery a lídry nutí situace získávat nové znalosti, dovednosti a postoje. S vědomím naší úlohy při rozvoji konkurenceschopnosti firem v ČR přinášíme nový, aktuálním trendům přizpůsobený, program MBA.

Naše MBA studium:

 1. se zaměřuje na zkušené manažery.

  Podmínkou je alespoň 6 let pracovních zkušeností, z toho aspoň 2 roky se zkušeností s vedením týmu.

 2. propojuje teorii s praxí.

  Výuku zajišťují zkušení a kvalifikovaní lektoři z FPH VŠE a vybraní manažeři, se kterými fakulta spolupracuje. Při výuce využíváme případové studie ze světových univerzit.

 3. nabízí kurzy základních i pokročilých znalostí.

  Z oblasti managementu, marketingu, strategie, ekonomie, řízení a vedení lidí, financí a IT.

 4. pomáhá zorientovat se v aktuálních tématech.

  Např. digitální transformace, umělá inteligence, globální transformace nebo ESG.

 5. rozvíjí praktické zkušenosti a řeší komplexní problémy.

  Díky korporátním workshopům, které jsou pořádány každý semestr, a během  nichž se řeší reálné problémy skutečných firem.

 6. prohlubuje komunikační dovednosti a schopnost práce v rozličných týmech.

  Vše je budováno sérií skills seminářů a při řešení úkolů.

 7. umožňuje hlubší specializaci ve třetím semestru a nabízí studentům pravidelný individuální studijní rozhovor.

 8. vyučujeme v angličtině i češtině.

  Většina kurzů je vedených v angličtině, vybrané (např. účetnictví či právo) budou vyučovány paralelně v češtině a angličtině.

 9. sdružuje manažery – studenty z ČR a zahraničí se zkušenostmi napříč obory i z různých funkcí.

Studium je 2leté, cyklus začíná vždy v září.

Příjem přihlášek bude ukončen 10. června 2023 (potenciální druhé kolo v červenci 2023).

Detailní informace o nově upraveném programu a studiu budou dostupné na webu v průběhu dubna.

 

Informujte mne