Přihlášení

Přijímací řízení

O přijetí uchazeče rozhoduje přijímací komise. Po doručení všech požadovaných dokumentů, kterými jsou:

  • vyplněný formulář žádosti o přijetí ke studiu (registrační formulář)
  • motivační dopis,
  • životopis,
  • dvě doporučení (např. zaměstnavatel a profesor z Vámi ukončené vysoké školy),
  • ověřená kopie vysokoškolského diplomu a příslušného vysvědčení s výsledky státních zkoušek a obhajoby závěrečné práce
  • potvrzení o GMAT nebo o znalosti anglického jazyka alespoň na úrovni B2 (TOEFL, IELTS – minimum 6,5 bodu, interní FPH aj test, aj.)
  • fotografie (pasová),

bude uchazeč přizván na osobní pohovor s přijímací komisí, která finálně doporučí výsledek přijímacího řízení. Více informací poskytneme po registraci zájemců. (Samotná registrace neznamená závazné přihlášení ke studiu).

Přihlášky (včetně veškeré požadované dokumentace) zasílejte v elektronické podobě na  michaela.sochorova [at] vse.cz a zároveň v tištěné podobě zaneste na přijímací pohovor nebo zašlete na adresu:

Vysoká škola ekonomická v Praze
Michaela Sochorová
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3

Podmínky přijetí

FPH klade na své budoucí studenty vysoké a pro lokální trh nadstandardní požadavky, pokud jde o úroveň logického myšlení, jazykových znalostí a komunikačních dovedností. Tyto nároky zajistí budoucím posluchačům vysoce efektivní výuku.

Pro přijetí uchazeče ke studiu MBA je nutné splňovat následující podmínky:

  • ukončené vysokoškolské vzdělání (alespoň bakalářské studium)
  • minimálně 3 roky praxe v zodpovědné funkci po ukončení studia, každý další rok je zohledněn
  • prokázaná znalost anglického jazyka alespoň na úrovni B2 – např. TOEFL, IELTS, případně interní FPH test s následně vyššími nároky osobního pohovoru

Přihlášení ke studiu

Přihlásit ke studiu se můžete elektronicky. Nejprve je třeba provést nezávaznou registraci, po které obdržíte na Vámi uvedený e-mail další podrobnosti o přijímacím řízení.

Více informací o struktuře  a organizaci studia (termíny konání výuky, předměty, moduly, specializace, závěrečné práce) se dozvíte v sekci Struktura studia.

Kontakt

Máte – li jakýkoliv dotaz ohledně studia MBA, neváhejte nás kontaktovat na:

Michaela Sochorová

Vysoká škola ekonomická v Praze
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3

Místnost: Rajská budova, 4. patro, č. dveří RB 436A
Telefon:   +420 224 098 542
Email:       michaela.sochorova [at] vse.cz

Mgr. Markéta Dianová, Ph.D., MBA
Telefon (mobil): +420 605 139 317