Titul MBA

Titul MBA (Master of Business Administration) je v České republice převzat z anglosaské vysokoškolské tradice (Business Schools) a využívané manažerské praxe. Protože v českém zákoně č. 111/1998 Sb. o vysokých školách tento druh studia není právně zakomponován, není titul MBA akademickým titulem, ale titulem profesním.

Titul se uvádí ve zkratce MBA za jménem.

Ačkoliv z čistě právního hlediska může „diplom MBA“ poskytovat jakákoliv agentura či škola za několik víkendových setkání, zodpovědný zájemce a také nároční zaměstnavatelé posuzují, kdo daný titul absolventovi (uchazeči) propůjčil a podle toho se pro studium či absolventa rozhodují. Významně vyšší kvalitu mají zpravidla ty školy, které tento svůj program nechaly podrobit mezinárodní uznávané mezinárodní akreditaci (AACSB, EQUIS, FIBAA, AMBA). Jiná možnost se u nás praktikuje zastřešením programu zahraniční univerzitou.

MBA program na FPH VŠE získal v roce 2021 prestižní mezinárodní akreditaci AMBA. Fakulta podnihospodářská VŠE je zároveň jako jediná v ČR držitelem prestižní mezinárodní akreditace EQUIS.

Studium MBA je celosvětově uznávanou obecnou, postgraduální kvalifikací v rámci celoživotního vzdělávání. Jedná se o prakticky zaměřené studium, tedy vhodné pro takového kandidáta, který již několik let pracuje v samostatně zodpovědné pozici. Ve studijní skupině tak nevyužívá jen zkušeností a výuky lektorů, ale také svých spolustudentů, kteří splňují stejná kritéria. V tomto smyslu program nabízí zkvalitnění dosavadních profesních zkušeností a často i urychlení kariéry podle svého oboru či zaměření.

S deklarovaným praktickým zaměřením na bázi akademického prostředí se tedy program MBA zásadně liší od standardních firemních kurzů (praktických tréninků) či běžných vysokoškolských programů zaměřených více méně teoreticky.