Studenti a absolventi

 

Názory studentů a absolventů

Matteo Mariani

Matteo Mariani

Generální tajemník
Italsko-česká obchodní a průmyslová komora

Studium exekutivního MBA programu na FPH VŠE pro mě bylo skvělou profesní i osobní zkušeností. Doplnil jsem si vzdělání, pokryl mezery v různých oblastech a prohloubil své strategické myšlení. S kvalitou programu a velmi praktickým přístupem k výuce jsem byl velmi spokojen.

absolvent 2021

Andrian Gaju

Andrian Gaju

CEO
Platinum Gate

Jako čerstvý absolvent programu MBA na FPH VŠE musím konstatovat, že program předčil má očekávání. Učební osnovy byly dobře vyvážené, poskytovaly kvalitní a hluboký vhled do různých oblastí. Oceňuji také četné příležitosti pro vzájemné potkávání a poznávání. Díky nim jsem navázal vztahy s obdobně smýšlejícími spolužáky, ale také jsem získal nové přátele. Vřele doporučuji tento program každému, kdo hledá komplexní a hodnotné MBA vzdělání.

absolvent 2022 (studium ukončeno s červeným diplomem)

Carlos Mizrahi

Carlos Mizrahi

Associate Consultant
McKinsey & Company

Během důkladného průzkumu MBA programů v ČR jsem zjistil, že ten nabízený FPH na VŠE je velmi kvalitní, s mezinárodními akreditacemi. Rozvržení kurzů mi umožnilo sladit studium s prací a zvládat obojí. Kurzy jsou dynamické a obsahově velmi zajímavé. Za podnětné považuji také diskuse během korporátních workshopů. Často to byla i zábava.

Pro studium MBA jsem se rozhodl, abych porozuměl chodu firem více do hloubky, rozšířil svou síť kontaktů a podpořil svůj profesní růst. Což se nakonec podařilo a byla mi nabídnuta velmi zajímavá pracovní pozice v Mexiku. MBA program pro mě byl skvělá zkušenost a setkávání se spolužáky i vše ostatní mi bude velmi chybět.

absolvent 2022 (studium ukončeno s červeným diplomem)

Lucia Benišová

Lucia Benišová

Competitive Intelligence Manager
Accenture

Program Executive MBA jsem absolvovala na začátku roku 2023. Při výběru instituce jsem primárně zvažovala poměr ceny a kvality. MBA na Fakultě podnikohospodářské je mezinárodně akreditovaný, VŠE je zároveň uznávanou vzdělávací institucí nejen v ČR. Mé rozhodování tedy nebylo složité.

I přesto, že studium je opravdu intenzivní, je harmonogram koncipovaný tak, aby i pracovně a časově vytížení studenti mohli studium zvládat. Zároveň jsem během těch 2 let měla možnost pozorovat, že program není „statický“. Fakulta dbá na to, aby se program neustále rozvíjel a udržoval se tak na kvalitativně vysoké úrovni.

Program EMBA je i z tohoto důvodu určitě vhodný pro každého, kdo má zájem investovat do svého profesního růstu. Sama jsem původně absolvovala technicky zaměřené studium a po letech praxe bylo studium MBA na FPH velmi přínosné pro můj další kariérní rozvoj.

absolventka 2023

Tomáš Horák

Tomáš Horák

Obchodní ředitel
stow Group

Při studiu MBA bylo mým cílem porozumět fungování firem. Z praxe jsem měl znalosti z oblasti prodeje, dodavatelských řetězců, logistiky, ze studia na vysoké škole pak teoretické znalosti o financích, marketingu a PR. O fungování ostatních oddělení jsem však přehled neměl. Rozhodl jsem se tedy tyto znalosti získat v rámci dalšího vzdělání.

Hledal jsem MBA program, jehož absolvování trvá déle než rok. Byl jsem si jistý, že ke komplexnímu pochopení problematiky bude potřeba více času. Také jsem vybíral program s lektory, kteří své zkušenosti získávají především v praxi. Nestál jsem jen o teorii.  A zároveň jsem hledal důvěryhodnou instituci s dlouhodobě prokázanou kvalitou a mezinárodními akreditacemi.

VŠE dokázala splnit všechny mé požadavky při výběru programu a nakonec splnila i všechna má očekávání během studia. Pokud bych se dnes měl rozhodovat znovu, volil bych stejně.

absolvent 2023

Kateřina Makohus

Kateřina Makohus

District Manager (Czech Republic, Slovakia, Denmark)
Swarovski

Do programu Executive MBA na FPH VŠE jsem se přihlásila v říjnu 2021. Mám mnohaleté zkušenosti na manažerské pozici a chtěla jsem si doplnit studium o vyšší vzdělání, neboť mám vystudovanou jen střední školu. Na MBA jsem šla s očekáváním získání nových manažerských dovedností a networkingu. Pracuji v mezinárodním prostředí, a tudíž jsem si vybrala MBA v angličtině. Toto rozhodnutí bylo jedno z nejlepších, jelikož jsem potkala spolužáky z různých zemí, s rozlišným zaměřením. Program je velmi dobře koncipován z teoretického a praktického hlediska a již jsem byla schopna využít znalosti v denním retailovém businessu. MBA na VŠE mě motivuje přemýšlet o dalším studiu. Vřele doporučuji mladým manažerům, kteří chtějí profesně růst a nebojí se studia i při zaměstnání.

studentka, předpokládané  ukončení 2023

Taťána Nodesová

Taťána Nodesová

Senior Business Partner – Finance SC
BMI Group

V programu Executive MBA na FPH VŠE jsem jako student více než jeden rok a musím říci, že studium předčilo má očekávání. Jedním z důvodů, proč jsem si tento program vybrala, byla prestižní mezinárodní akreditace a rozvíjení znalostí v oblasti udržitelnosti, nejnovějších trendů financování a strategie, diverzifikace a globálního přístupu k výzkumu, inovacím a umělé inteligenci. Což je vše, co na mé pozici finančního manažera na globální korporátní úrovni plně využiji – a již z nabytých vědomostí využívám.

studentka, předpokládané ukončení 2023

Richard Philips

Richard Philips

Deal Desk Manager
Veeam Software

Studium MBA na FPH VŠE pro mě byla pozitivní a obohacující zkušenost. Získal jsem mnoho cenných poznatků a dovedností, které již využívám v praxi. Věřím, že mi i dále pomohou v kariérním růstu.

MBA program mi také umožnil poznat různorodou skupinou spolužáků. V kurzech potkáte velmi chytré, zkušené a pracovité lidi, kteří přicházejí se zajímavými nápady.

Kvalitu výuky hodnotím na výbornou. Oceňuji zkušené profesionály a jejich vhled do různých témat. Struktura studia a organizace kurzů je promyšlená. Bloky lze dobře začlenit i do pracovně nabitého programu. Studium je náročné, ale lze ho zvládnout.

Studium celkově považuji za výhodnou investici, a to jak z hlediska časových, tak i finančních nákladů. Jsem přesvědčen, že získané dovednosti, znalosti a osobní vazby budou využívat i v následujících letech.

student, předpokládané ukončení 2023

Karolina Zvolská

Karolina Zvolská

Business Development Manager
Etnetera Core

Ráda bych se podělila o svou pozitivní zkušenost se studiem MBA na FPH VŠE. Program mě nadchl a umožnil mi získat cenné znalosti a dovednosti, které již využívám v praxi. Velmi mě oslovila kombinace teoretického základu a praktických dovedností, které jsou nezbytné pro úspěšné podnikání a management v dnešním dynamickém světě.

Díky studiu jsem navázala kontakty s kolegy z různých odvětví a vytvořila milá přátelství s lidmi, kteří mají podobné ambice. Věřím, že mi MBA program pomáhá v dosahování mých profesních cílů a určitě bych jej doporučila komukoliv, kdo chce udělat krok dál ve své kariéře.

studentka, předpokládané ukončení 2024