Naši lektoři

Maximálně dbáme na propojení teorie s praxí. Výuku zajišťují zkušení a kvalifikovaní lektoři z FPH VŠE a vybraní manažeři, se kterými fakulta spolupracuje. Seznamte se s některými z nich:

Lektoři

Tanweer Ali

Tanweer Ali

Tanweer vystudoval matematiku na univerzitě v Oxfordu. Je také držitelem titulů CFA (Chartered Financial Analyst) a FRM (Financial Risk Manager). Před návratem na akademickou půdu působil více než 10 let v oboru financí, a to jak ve Spojeném království, tak v ČR. Kromě své práce je přes 20 let aktivním dobrovolníkem CFA institutu ve Virginii a jako poradce či člen správní rady se angažuje i v dalších neziskových organizacích zaměřujících se na tematiku lidských práv či uprchlíků. Je aktivním členem mnoha odborných spolků a panelů. Na VŠE se na Katedře strategie specializuje na problematiku corporate governance, financí a udržitelnosti.

Michal Andera

Michal Andera

Michal působí na Katedře podnikání. Vyučuje kurzy zaměřené na inovativní nápady a společensky prospěšné podnikání. Spoluorganizuje meziuniverzitní setkání studentů – Startup Night. Je lektorem v několika programech exekutivního vzdělávání MBA. Michal je autorem prvního českého byznys video podcastu bpark.cz. V minulosti založil video obsahovou agenturu neocont, kterou úspěšně předal v rámci rodiny. Spoluzaložil studio  ClarityMotion zaměřené na edukativní videa a stojí za vzdělávacím projektem Re:publikum. Michal několikrát získal ocenění Excelentní učitel Podnikohospodářské fakulty VŠE.

Gunther Herr

Gunther Herr

Gunther je profesorem v oblasti komplexních inovačních strategií na Steinbeis Hochschule a vyučuje také na University of Applied Sciences v Coburgu. Pracuje pro WOIS Innovation Institut pro výzkum inovací a strategický rozvoj firem. Je autorem a spoluautorem mnoha publikací v oblasti inovačních strategií, vč. knihy The Illogic of Innovation – How do you manage Leadership through Contradictions. Profesor Herr je členem poradního orgánu Innovation Centre v Kronachu – regionální sítě vice jako 70 partnerských firem. Je také členem vědecké rady Medaile Rudolfa Diesela, nejstarší evropské ceny za vědeckou práci, vynálezy a inovace. Tato iniciativa reprezentuje přes 500 000 zaměstnanců a více jak 100 mld. eur zúčastněných firem.

Marek Hudík

Marek Hudík

Marek je docentem na Katedře manažerské ekonomie FPH VŠE a také ředitelem programu DBA. Jeho současný výzkum se zaměřuje na rozhodování, institucionální ekonomii a aplikovanou mikroekonomii. Před nástupem na VŠE působil na International Business School Suzhou na Xi’an Jiaotong-Liverpool University v Číně a jako hostující profesor působil na renomovaných institucích v Číně, Itálii, Německu či USA. Je členem Akademie vysokého školství ve Velké Británii. Během své praxe získal několik ocenění za výuku a výzkum. V letech 2012-2013 pracoval na Úřadu vlády ČR v oddělení koordinace hospodářských politik EU. Má také mezinárodní zkušenosti s výukou v programech exekutivního vzdělávání.

Richard A. Novák

Richard A. Novák

Richard je expertem v problematice etické AI, digitalizace a IT managementu. Je absolventem FEL ČVUT, Ph.D. získal na Fakultě informatiky a statistiky VŠE (téma Big Data Ethics). Na VŠE založil Prague Data Ethics Lab a vyučuje zde předměty spojené s Ethical AI a IT Governance. Založil a aktuálně působí jako CEO startupu OmniCrane zaměřeného na aplikaci AI do oblasti SalesTech a MarTech. V minulosti zastával pozici Vice-Presidenta v telekomunikačních firmách T-Mobile Czech Republic, GTS Czech a ředitele IT služeb v Slovak Telekomu.

Vojtěch Opleštil

Vojtěch Opleštil

Vojtěch je členem Katedry strategie FPH a zároveň je výkonným ředitelem Institutu managamentu, pod který spadá MBA program. Vojtěch vystudoval podnikovou ekonomiku a management na FPH a mezinárodní management v programu CEMS. Pracoval 16 let v manažerském poradenství v Deloitte, PwC a v interním poradenském týmu firmy Novartis. Pracoval pro veřejný sektor v ČR a zejména pro výrobní a FMCG firmy v ČR, Německu a Polsku. Vedl projekty v oblasti snižování nákladů, post-merger integrace nebo řízení globalních transformačních projektů. Na FPH učí předměty zaměřené na strategickou analýzu, strategii a strategii růstu. Na MBA učí kurz Strategy Execution a skills semináře zaměřené na řešení problémů, storylining a storyboarding.

Daniela Pauknerová

Daniela Pauknerová

Daniela působí jako docentka na Podnikohospodářské fakultě VŠE, kde vede Katedru manažerské psychologie a sociologie. Ph.D. v oboru psychologie práce a organizace získala na FF UK. Má bohatou praxi z podnikové sféry, kde působí jako konzultantka a lektorka v rámci nejrůznějších kurzů, tréninků a psychologických expertíz. Je autorkou a spoluautorkou mnoha odborných i populárně-naučných publikací a článků, které byly oceněny nejen na půdě VŠE. Získala také ocenění Excelentní učitel Podnikohospodářské fakulty VŠE a její výuka je oceňována i v prestižním mezinárodním programu CEMS MIM. Jako aktivní členka působí v mnoha odborných organizacích. V rámci své odborné, vědecké a pedagogické práce se věnuje především problematice leadershipu a osobního rozvoje.

Jaroslav Schönfeld

Jaroslav Schönfeld

Jaroslav působí na Katedře strategie FPH. V rámci své odborné, vědecké a pedagogické práce se věnuje především problematice manažerských financí a oblasti Turnaround Managementu. Získal také ocenění Excelentní učitel Podnikohospodářské fakulty VŠE.  Má bohatou praxi z bankovního prostředí, kde dlouhodobě působí jako manažer v oblasti restrukturalizace a vymáhání korporátních klientů. Je také lektorem Justiční akademie se zaměřením na ekonomické vzdělávání soudců, předsedou Komise pro Work Out při ČNB,  členem správní rady Turnaround Managemet Association ČR, akademickým ředitelem Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka na VŠE, zkušebním komisařem v komisi pro zkoušky insolvenčních správců se zvláštním povolením a členem vědecké rady nakladatelství odborné literatury TRITON. Je autorem a spoluautorem mnoha odborných i populárně-naučných publikací a článků, které byly oceněny nejen na půdě VŠE.

Ladislav Tyll

Ladislav Tyll

Ladislav je zkušeným lektorem a manažerským poradcem, v oboru působí více než 14 let. Jako docent působí na Katedře strategie a je akademickým ředitelem mezinárodních studijních programů na FPH, mezi které patří také prestižní program CEMS MIM. V roce 2022 získal CEMS Philippe Louvet Innovation Award za inovace zavedené ve výuce. Jako docent se odborně zaměřuje na témata související se strategií. Spolu s kolegou z Katedry strategie je spoluautorem několika případových studií publikovaných nakladatelstvím Ivey Publishing. V roce 2022 se podílel na přípravě prvního a jediného českého ESG Ratingu v ČR, jehož cílem je nejen zvýšení povědomí o udržítelném rozvoji firem, ale také motivace k začlenění problematiky ESG do  strategií firem.