Školné

Školné  je pro začátek studia v akademickém roce 2024/25 stanoveno na 380 000,- Kč za celé studium. Tato cena zahrnuje:

 • výuku všech kurzů, skills seminářů, korporátních workshopů, reflexe,
 • využití případových studií,
 • vedení Master Thesis / Business Projectu,
 • občerstvení v průběhu výuky na VŠE
 • a účast na 1 společenské akci každý semestr.

Ve školném nejsou zahrnuty učebnice a náklady související se studiem v zahraničí (řešeno v rámci individuální domluvy).

 

Platbu za program je možné uhradit jednorázově na začátku studia nebo rozložit do splátek:

 • 4 splátky (na začátku každého semestru) ve výši 106 400,- Kč
  (celkem 425 500,- Kč)
 • 8 splátek (na začátku každého čtvrtletí) ve výši 54 600,- Kč
  (celkem 437 000,- Kč)
 • 24 splátek (na začátku každého měsíce) ve výši 19 000,- Kč
  (celkem 456 000,- Kč)

Školné lze hradit v CZK i EUR. Cena je přepočítávána aktuálním kurzem ke dni vystavení faktury.