Školné

Výše školného pro rok 2023/24 a dále bude zveřejněna spolu s aktualizovanými informacemi v průběhu dubna 2023. Cena – tak jako doposud – nepřesáhne 15 000 EUR.