Školné

Školné  je pro začátek studia v akademickém roce 2024/25 stanoveno na 380 000,- Kč. Tato cena zahrnuje:

 • výuku všech kurzů, skills seminářů, korporátních workshopů, reflexe,
 • využití případových studií,
 • vedení Master Thesis / Business Projectu,
 • občerstvení v průběhu výuky na VŠE
 • a účast na 1 společenské akci každý semestr.

Ve školném nejsou zahrnuty učebnice a náklady související se studiem v zahraničí (řešeno v rámci individuální domluvy).

 

Platbu za program je možné uhradit jednorázově na začátku studia nebo rozložit do splátek:

 • 5 splátek (na začátku každého semestru) ve výši 85 100,- Kč
  (celkem 425 500,- Kč)
 • 10 splátek (na začátku každého čtvrtletí) ve výši 43 700,- Kč
  (celkem 437 000,- Kč)
 • 30 splátek (na začátku každého měsíce) ve výši 15 200,- Kč
  (celkem 456 000,- Kč)

Školné lze hradit v CZK i EUR. Cena je přepočítávána aktuálním kurzem ke dni vystavení faktury.