Často kladené otázky

Proč studovat MBA?

Titul MBA je považován za kvalifikační standard špičkových manažerů. Studiem MBA získáte kvalitní a uznávané manažerské vzdělání, jež předurčuje absolventy k zastávání nejvyšších manažerských pozic. MBA studium Vám poskytne vyšší prestiž a konkurenceschopnost na trhu práce, vyšší hodnotu pro firmu, ve které působíte, nové poznatky z oblasti řízení firmy a významné kontakty s manažery různých oborů. Studiem programu MBA na Fakultě podnikohospodářské VŠE získáte akreditovaný světově uznávaný titul MBA.

Co znamená akreditace programu?

Akreditace by měla být jedním ze základních vodítek uchazeče při výběru školy. Akreditace je jakousi garancí kvality studia. Akreditace stvrzuje, že škola splňuje předem dané rigorózní podmínky a poskytuje vysokou kvalitu studia. Uchazeč by se měl zajímat o to, jaká instituce škole akreditaci udělila, pokud vůbec nějakou akreditaci má. Mezi uznávané akreditační instituce patří např. AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) ve Spojených státech, EQUIS, kterou uděluje EFMD v Bruselu, AMBA (Association of MBAs) ve Velké Británii nebo AACSB.  Řada MBA škol je akreditována pouze zahraniční partnerskou univerzitou, nikoli přímo uznávanou akreditační institucí.

Má FPH VŠE akreditovaný program MBA?

Ano, náš MBA program získal jako první a jediný v ČR prestižní mezinárodní akreditace EQUIS a AMBA. Ty zaručují, že akreditovaná instituce a její programy splňují přísné standardy kvality a postupy v souladu s mezinárodními požadavky. Akreditace EQUIS a AMBA potvrzují vysokou kvalitu studia a staví tak FPH mezi 1 % nejlepších business škol na světě. V ČR jsme také členy České asociace MBA škol CAMBAS.

Je FPH VŠE jedinou fakultou v ČR s akreditacemi EQUIS a AMBA?

Ano, Fakultě podnikohospodářské (FPH) se podařil jedinečný úspěch a je jedinou fakultou s akreditací EQUIS. Tuto akreditaci získávají jen fakulty se špičkovou výukou, vynikajícími akademickými pracovníky, kvalitní vědeckou činností a silným propojením s praxí. Fakulta se tak zařadila po bok univerzit, jako jsou HEC Paris, London Business School, Rotterdam School of Management nebo University of St. Gallen.

Jak je organizována výuka?

Výuka je organizována modulově, každý modul se skládá z dílčích kurzů. Posluchač v každém semestru skládá průběžné zkoušky. Závěr studia spočívá ve zpracování a obhájení Master Thesis.

Jaká je délka studia?

Standardní délka studia je 2,5 roku. V prvním ročníku absolvují posluchači předepsané moduly a ročník zakončí předepsanými zkouškami, ve druhém a třetím ročníku posluchači pokračují v návazných modulech. Poslední ročník je zaměřen na zpracování závěrečné práce (Master Thesis).

Je nutné ovládat cizí jazyk?

Pro studium našeho programu se předpokládá dobrá znalost cizího jazyka. Řada předmětů je vyučována zahraničními lektory. Základním jazykem je zde angličtina. Základní program je vyučován jak v českém, tak v cizím jazyce. FPH nabízí přípravné jazykové kurzy, a to jak před samotným přijímacím řízením, tak v průběhu studia. Absolventi našeho MBA mají silné předpoklady k zastávání významných manažerských funkcí v mezinárodních společnostech.

Jakým způsobem je hrazeno studium?

Studium je hrazeno ve splátkách vždy před každým semestrem. Můžete však zvolit i variantu platby celé částky před zahájením studia. Pokud Vám studium nehradí zaměstnavatel, můžeme zprostředkovat výhodné podmínky financování u našich partnerských finančních institucí.

Poskytujete ubytování mimopražským studentům?

Na vyžádání jsme schopni zajistit našim posluchačům výhodné ubytování a stravování po dobu přímé výuky.

Probíhá výuka přímo v prostorách VŠE?

Ano, pro výuku MBA byly zřízeny zcela nové moderní prostory v areálu Vysoké školy ekonomické v Praze.

Jak se přihlásit ke studiu?

Nejvýhodnější způsob je přes on-line formulář. Registrace ještě neznamená závazné přihlášení ke studiu. Po registraci od nás dostanete další informační materiály, které Vám pomohou získat podrobnější představu o průběhu studia. S jakýmkoli dalším dotazem nás neváhejte kontaktovat.