Často kladené otázky

Titul MBA je považován za kvalifikační standard špičkových manažerů. Studiem MBA získáte kvalitní a uznávané manažerské vzdělání, jež předurčuje absolventy k zastávání nejvyšších manažerských pozic. MBA studium Vám poskytne vyšší prestiž a konkurenceschopnost na trhu práce, vyšší hodnotu pro firmu, ve které působíte, nové poznatky z oblasti řízení firmy a významné kontakty s manažery různých oborů. Studiem na Fakultě podnikohospodářské VŠE získáte akreditovaný a světově uznávaný titul MBA.

Akreditace by měla být jedním ze základních vodítek uchazeče při výběru školy.

Akreditace je jakousi garancí kvality studia. Akreditace stvrzuje, že škola splňuje předem dané rigorózní podmínky a poskytuje vysokou kvalitu studia. Uchazeč by se měl zajímat o to, jaká instituce škole akreditaci udělila, pokud vůbec nějakou akreditaci má. Mezi uznávané akreditační instituce patří např. AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) ve Spojených státech, EQUIS, kterou uděluje EFMD v Bruselu, AMBA (Association of MBAs) ve Velké Británii.  Řada MBA škol je akreditována pouze zahraniční partnerskou univerzitou, nikoliv přímo uznávanou akreditační institucí.

Ano, náš MBA program získal jako první a jediný v ČR prestižní mezinárodní akreditace EQUIS a AMBA. Ty zaručují, že akreditovaná instituce a její programy splňují přísné standardy kvality a postupy v souladu s mezinárodními požadavky. Akreditace EQUIS a AMBA potvrzují vysokou kvalitu studia a staví tak FPH mezi 1 % nejlepších business škol na světě. V ČR jsme také členy České asociace MBA škol CAMBAS.

Více informací najdete v sekci Akreditace.

Ano, Fakulta podnikohospodářská VŠE (FPH) je jedinou fakultou s akreditací EQUIS v ČR. Tuto akreditaci získávají jen fakulty se špičkovou výukou, vynikajícími akademickými pracovníky, kvalitní vědeckou činností a silným propojením s praxí. Fakulta se tak zařadila po bok univerzit, jako jsou HEC Paris, London Business School, Rotterdam School of Management nebo University of St. Gallen.

Pro roky 2021-2024 je náš MBA program také akreditován mezinárodní asociací AMBA.

Výuka je organizována modulově, každý modul se skládá z dílčích kurzů. Každý kurz začíná on-line setkáním (60-90 min), na který poté navazuje intenzivní soustředění v prostorách VŠE. Vedle toho se student účastní i dalších studijních aktivit on-line nebo v Praze.

Posluchač v každém semestru skládá průběžné zkoušky. Závěr studia spočívá ve zpracování a obhájení Master Thesis.

Detailní informace o struktuře studia, jednotlivých modulech a kurzech je k dispozici v sekci Struktura studia.

Upravený MBA program od září 2023 je koncipován jako 2letý s možností hlubší specializace ve 3. semestru. Dalších 6 měsíců je určeno pro psaní Master Thesis / Business Projectu. Studium je ukončeno úspěšnou obhajobou práce.

Pro studium našeho programu se předpokládá velmi dobrá znalost cizího jazyka. Znalost se dokládá již při přijímacím řízení. Uchazeč je povinnen doložit znalost anglického jazyka na úrovni C1. Základním jazykem kurzů je angličtina.

Řada kurzů je vyučována zahraničními lektory. Absolventi našeho MBA mají silné předpoklady k zastávání významných manažerských funkcí v mezinárodních společnostech.

Školné lze uhradit jednorázově na začátku studia nebo rozložit do 5, 10 nebo 30 splátek.

Více informací o výši školného a možnostech úhrady naleznete v sekci Školné.

Ano, výuka probíhá v přijemných a moderních prostorách v areálu VŠE na Žižkově. Kampus se nachází v dochozí vzdálenosti od metra Hlavní nádraží (linka C), studenti mohou po dobu výuky parkovat přímo v areálu VŠE. Od studentů vyžadujeme fyzickou účast na výuce.

Nejvýhodnější způsob je přes on-line formulář.

Registrace ještě neznamená závazné přihlášení ke studiu. Po registraci od nás dostanete další informační materiály, které Vám pomohou získat podrobnější představu o průběhu studia. S jakýmkoli dalším dotazem nás neváhejte kontaktovat.