Přihlášení

Přijímací řízení

O přijetí uchazeče rozhoduje přijímací komise. Po doručení všech požadovaných dokumentů, kterými jsou:

 • vyplněný formulář žádosti o přijetí ke studiu (registrační formulář)
 • motivační dopis,
 • životopis,
 • dvě doporučení (např. zaměstnavatel a profesor z Vámi ukončené vysoké školy),
 • ověřená kopie vysokoškolského diplomu a příslušného vysvědčení s výsledky státních zkoušek a obhajoby závěrečné práce
 • potvrzení o GMAT nebo o znalosti anglického jazyka alespoň na úrovni B2 (TOEFL, IELTS – minimum 6,5 bodu, interní FPH aj test, aj.)
 • fotografie (pasová),

bude uchazeč přizván na osobní pohovor s přijímací komisí, která finálně doporučí výsledek přijímacího řízení. Více informací poskytneme po registraci zájemců. (Samotná registrace neznamená závazné přihlášení ke studiu).

Podmínky přijetí

FPH klade na své budoucí studenty vysoké a pro lokální trh nadstandardní požadavky, pokud jde o úroveň logického myšlení, jazykových znalostí a komunikačních dovedností. Tyto nároky zajistí budoucím posluchačům vysoce efektivní výuku.

Pro přijetí uchazeče ke studiu MBA je nutné splňovat následující podmínky:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání (alespoň bakalářské studium)
 • minimálně 3 roky praxe v zodpovědné funkci po ukončení studia, každý další rok je zohledněn
 • prokázaná znalost anglického jazyka alespoň na úrovni B2 – např. TOEFL, IELTS, případně interní FPH test s následně vyššími nároky osobního pohovoru

Cena studia

 • Školné je 250.000 Kč při zaplacení celkové ceny studia v jedné splátce před nástupem ke studiu.
 • Při úhradě školného ve 2 splátkách je školné 280.000 Kč.
 • Při úhradě školného v 5 splátkách je školné 310.000 Kč.
 • Cena zahrnuje kompletní školné po standardní dobu studia.
 • Slevy pro firmy vysílající více zaměstnanců.
 • Slevy pro dlouhodobé partnery Fakulty podnikohospodářské.

Přihlášení ke studiu

Přihlásit ke studiu se můžete elektronicky. Nejprve je třeba provést nezávaznou registraci, po které obdržíte na Vámi uvedený e-mail další podrobnosti o přijímacím řízení.

Kontakt

Máte – li jakýkoliv dotaz ohledně studia MBA, neváhejte nás kontaktovat:

Ing. Vojtěch Opleštil
Telefon (mobil): 739 685 930
Email: vojtech.oplestil@vse.cz

Vysoká škola ekonomická v Praze
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3

Místnost: Rajská budova, 4. patro, č. dveří RB 436A