Přihlášení

Podklady k přijímacímu řízení

O přijetí uchazeče rozhoduje přijímací komise. Pro zahájení přijímacího řízení je nutné poskytnout následující dokumenty:

  • vyplněný formulář žádosti o přijetí ke studiu (registrační formulář)
  • motivační dopis,
  • životopis,
  • dvě doporučení (např. zaměstnavatel a profesor z Vámi ukončené vysoké školy),
  • ověřená kopie vysokoškolského diplomu a příslušného vysvědčení s výsledky státních zkoušek a obhajoby závěrečné práce
  • potvrzení o GMAT nebo o znalosti anglického jazyka alespoň na úrovni B2 (TOEFL, IELTS – minimum 6,5 bodu, interní FPH aj test, aj.)
  • fotografie (pasová),

Po kladném vyhodnocení poskytnutých informací je uchazeč přizván na osobní pohovor s přijímací komisí, která rozhodne o přijetí uchazeče do programu. Více informací poskytneme po registraci zájemců. (Samotná registrace neznamená závazné přihlášení ke studiu).

Podmínky přijetí

FPH klade na své budoucí studenty vysoké a pro lokální trh nadstandardní požadavky, pokud jde o úroveň logického myšlení, jazykových znalostí a komunikačních dovedností.

Pro přijetí uchazeče ke studiu MBA je nutné splňovat následující podmínky:

  • ukončené vysokoškolské vzdělání (alespoň bakalářské studium)
  • minimálně 6 let praxe v odpovědné funkci po ukončení studia, z toho aspoň 2 roky s odpovědností za vedení týmu
  • prokázaná znalost anglického jazyka alespoň na úrovni C1 – např. TOEFL, IELTS, případně interní FPH test s následně vyššími nároky osobního pohovoru

Cena studia

Výše školného pro rok 2023/24 a dále bude zveřejněna spolu s aktualizovanými informacemi v průběhu dubna 2023. Cena – tak jako doposud – nepřesáhne 15 000 EUR.

Přihlášení ke studiu

Přihlásit ke studiu se můžete elektronicky. Nejprve je třeba provést nezávaznou registraci, po které obdržíte na Vámi uvedený e-mail další podrobnosti o přijímacím řízení.

Kontakt

Máte-li jakýkoliv dotaz ohledně studia MBA, neváhejte nás kontaktovat:

Ing. Vojtěch Opleštil, MIM
Výkonný ředitel Institutu managementu FPH
Telefon: (420) 739 685 930, e-mai: vojtech.oplestil@vse.cz

Vysoká škola ekonomická v Praze
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3

Místnost: Rajská budova, 4. patro, č. dveří RB 436A