Základní informace

Od září 2023 přinášíme nový, aktuálním trendům přizpůsobený, program MBA.

Organizace studia:

  • délka studia je 2 roky
  • studium probíhá v anglickém i českém jazyce
  • mezinárodní program má hodnotu 90ECTS bodů
  • studium probíhá formou intenzivních soustředění
    (obvykle 1x za 14 dní v pátek 8:30 – 17:00 a v sobotu 8:30 – 17.00)
  • rozvrh je vždy předem pevně daný na celý semestr dopředu
  • výuka je složena z modulů, každý modul obsahuje dílčí kurzy
  • posluchač skládá průběžné zkoušky
  • studium je úspěšně ukončeno obhajobou Master Thesis

 

Školné

Výše školného pro rok 2023/24 a dále bude zveřejněna spolu s aktualizovanými informacemi v průběhu dubna 2023. Cena – tak jako doposud – nepřesáhne 15 000 EUR.