Základní informace

Organizace studia

 • délka studia je 2,5 roku (4 semestry přímá výuka, 5. semestr Master Thesis
 • studium probíhá v českém (50%) a anglickém (50%) jazyce
 • mezinárodní program má hodnotu 90ECTS bodů
 • studium probíhá formou intenzivních dvoudenních soustředění

(cca jednou za 14 dní v pátek 8:30 – 17:00 a v sobotu 8:30 – 17.00)

 • rozvrh je vždy předem pevně daný na celý semestr dopředu
 • na konci každého ročníku posluchač skládá průběžné zkoušky
 • závěr studia spočívá ve zpracování a obhájení Master Thesis

Organizace studia je tvořena modulově, každý modul je složen z dílčích kurzů.

Cena studia

 • Školné je 250.000 Kč při zaplacení celkové ceny studia v jedné splátce před nástupem do 1.ročníku.
 • Při úhradě školného ve 2 splátkách (na začátku 1. a 2. ročníku) je školné 280.000 Kč.
 • Při úhradě školného v 5 splátkách (na začátku každého semestru) je školné 310.000 Kč.
 • Cena zahrnuje kompletní školné po dobu standardní doby studia, která činí 2,5 roku.
 • Možnost stipendia při splnění stanovených podmínek – viz níže.
 • Slevy pro firmy vysílající více zaměstnanců.
 • Slevy pro dlouhodobé partnery Fakulty podnikohospodářské.