Základní informace

Přinášíme nový, aktuálním trendům přizpůsobený, program MBA.

Organizace studia

 • délka studia je 2 roky, dalších 6 měsíců je určeno pro psaní Master Thesis / Business Projectu
 • studium probíhá v anglickém jazyce
 • výuka je složena z modulů, každý modul obsahuje dílčí kurzy
 • studium kurzů probíhá formou přípravného on-line setkání (60-90 min) a intenzivních soustředění na VŠE
  (obvykle 1x za 14 dní v pátek 9:00 – 17:00 a v sobotu 9:00 – 17:00)
 • rozvrh je vždy předem pevně daný na celý semestr dopředu
 • posluchač skládá průběžné zkoušky
 • studium je úspěšně ukončeno obhajobou Master Thesis / Business Projectu

Fyzická přítomnost ve výuce

Vzhledem k interaktivní povaze našeho programu vyžadujeme fyzickou účast na výuce.

Fyzická účast na výuce přináší studentům mj. tyto výhody:

 1. Přístup do oddělení IT a ke stolním počítačům.
 2. Přístup k Wi-Fi VŠE.
 3. Přístup do knihovny VŠE.
 4. Přístup na firemní workshopy pro manažery, které se mohou konat mimo kampus, ale v rámci České republiky.
 5. Přístup k návštěvám a fórům s firemními partnery a sponzory VŠE.
 6. Přístup na partnerské vysokoškolské instituce EU pro pokročilé nebo doplňkové studium.
 7. Přístup k modernímu výukovému zázemí s několika mezinárodními akreditacemi.
 8. Účast na povinných seminářích a společenských/kulturních akcích pořádaných nebo zastřešovaných programem.
 9. Přímý kontakt s vyučujícími a administrativním centrem programu.
 10. Individuální konzultace s odborníky na danou problematiku.
 11. Stejné časové pásmo.

Minulí i současní studenti uvádějí, že možnost osobních setkání s ostatními studenty a vyučujícími zlepšuje kvalitu jejich učení.

Výjimky lze udělit za následujících okolností:

 1. Student je mimo Prahu ze služebních nebo pracovních důvodů.
 2. Nemoc.
 3. Pokud to nařídí česká vláda nebo ministerstva z důvodu ochrany zdraví nebo jiných důvodů.