Úspěšné obhajoby závěrečných prací

Je nám potěšením poblahopřát našim studentům, Tomáši Horákovi a Carlosi Mizrahimu, k úspěšné obhajobě jejich závěrečných prací.

Práce pana Horáka „Roadmapa budoucího rozvoje stow ČR“ se zabývá tématem, kterému čelí řada úspěšných firem: jak se vyrovnat s tím, že vnitřní struktury, procesy a kultura zaostávají za rychlým růstem tržeb a počtem zákazníků. Existuje nemálo společností, jejichž management nedokázal sladit externí úspěšnost s vnitřní strukturou firmy. Přístup pana Horáka je založen na důkladném přehledu literatury a podrobné analýze současné situace, tak jak ji vnímají zaměstnanci společnosti stow. Řešení – roadmapa, kterou navrhuje, se zabývá mnoha aspekty, jako je např. nová organizační struktura, vylepšené HR procesy zahrnující řízení výkonu a také některá marketingová opatření. Těšíme se, že se za rok s panem Horákem opět setkáme, abychom se dozvěděli o výsledcích jím navrhovaných opatření.

Druhá práce, kterou napsal pan Mizrahi, nese název „Nesuďte kandidáty podle jejich životopisů„. I když často slýcháme o pokroku v náborových procesech, například o používání umělé inteligence, existuje určitá „šedá zóna”, kterou si všechny organizace neuvědomují: kvalitní kandidáti, kteří neuspěli v náborovém procesu. Nejedná se o akademickou diskusi: zkuste si představit, jaký dopad na výkonnost firmy by měli zaměstnanci, kteří by byli například o 10–20 % lepší než ti, které jste najali. Ještě závažnější je skutečnost, že firmy si existenci skupiny kvalitních kandidátů, kteří jsou současnými náborovými procesy zcela přehlíženi, neuvědomují. Pan Mizrahi na základě rozhovorů s kandidáty, náborovými pracovníky i manažery náboru dospěl k závěru, že tento problém lze řešit například prostřednictvím gamifikovaných testů, anonymizací životopisů a využitím umělé inteligence a screeningového procesu s podporou strojového učení.

 

Více k tématům: