Noví absolventi programu MBA

Blahopřejeme novým absolventům našeho programu, kteří slavnostně promovali 17. března 2023. Jsou jimi:

Lucia Benišová
Martina Kukulová
Sana Othmanová
Michaela Rousková
Sebastien Delmotte
Andrian Gaju
Tomáš Horák
Otmar Hrdina
Lukáš Kotora

 

Absolventi Anna Matoušková a Carlos Mizrahi se promoce bohužel nemohli osobně zúčastnit.

 

Naši absolventi pracují ve firmách Accenture, Bosal, CE Industries, GiGroup, Kaufland, McKinsey, National Gallery, Platinum Gate, Porsche Engineering, stow Group, Stream Circle.

Jsme hrdí, že náš program pomáhá kariérám tak různorodé skupiny absolventů. V seznamu jejich zaměstnavatelů se ukazuje velká diverzita našeho programu, kterou vnímáme jako velkou hodnotu, která přispívá k inspirativním setkáním a diskusím absolventů i studentů.