MBA studenti bodovali v The European Ethics Bowl

Pod záštitou FPH proběhl koncem dubna již 2.ročník národního kola soutěže The European Ethics Bowl (EEB), v rámci kterého týmy argumentovaly řešení krátké případové studie založené na etickém dilematu na téma „Standardization of the (business) world“. Týmy také odevzdaly 3-5 minutové video s argumentací k řešení případové studie. Následně proběhla online debata před komisí a dalšími týmy.

Do soutěže se zapsaly týmy složené ze studentů bakalářského, magisterského, doktorského a MBA studia z FPH, NF a FIS. Do soutěže se přihlásilo 8 tříčlenných týmů, ale ne všichni členové se propracovali do závěrečné diskuse. První tři místa obsadily týmy v následujícím složení:

1. místo získal tým 4 VŠE Knights

  • Mahmoud Omara (MBA FPH)
  • Pavel Štěpánek (MBA FPH)
  • Jai Venkaya (MBA FPH)

2. místo tým 1 Pavlík´s Army

  • David Vašíček (FPH)
  • Jiří Korčák (FIS)

3. místo tým 5

  • Ladislav Pašek (MBA FPH)
  • Mladen Simeonov (MBA FPH)

Gratulujeme ke skvělému umístění a vítěznému týmu držíme palce do semifinále, které se bude konat ve Slovinsku na prestižní School of Economics and Business, University of Ljubljana.

Samotné finále soutěže se poté koná v ústředí Evropské investiční banky v Lucemburku.

Držíme palce!