Letecké společnosti, nábor vrcholných manažerů a digitalizace knižních publikací: nejnovější diplomové práce

Je pro nás vždy velkým potěšením podělit se s účastníky a absolventy programu EMBA o diplomové práce našich čerstvých absolventů.

Vítáme naše nové absolventy: Nicholas Hermansky, MBA; Gilles Berliet, MBA; a Sebastien Mountaniol, MBA. Tito pánové pocházejí z Anglie, Francie a Izraele. Program MBA je hrdý na to, že mohou být součástí naší mezinárodní kohorty, a děkuje jim za jejich cenný přínos po celou dobu, kterou u nás strávili.

Nickova diplomová práce s názvem „Airlines insourcing ground handling: A risky endeavor in today’s climate“ zkoumala, zda je podnikání nízkonákladových leteckých společností ohroženo insourcingem služeb pozemní obsluhy letiště v obdobích kolísavé poptávky, jako jsou např. pandemie. Nick vyzpovídal seniorní manažery z tohoto odvětví, a to jak na zemi, tak ve vzduchu, a také s týmy pracujícími na palubách letadel, aby vytvořil celistvý obraz tohoto ekosystému. Dalším zkoumaným jevem byly důvody rušení nebo zpoždění letů. Závěrem byla důkladně prozkoumána řada současných nedostatků v odvětví a souběžně s tím byl pro každý z nich vypracován soubor řešení.

„Recruiting A Top Manager: Best Ways To Maximise Success“ je název Gillesovy diplomové práce. Rozsáhlá literatura na toto téma ukazuje, jak významný je nábor vedoucích pracovníků pro strategii, výkonnost a úspěch korporací. Úspěšný nábor vrcholového manažera může organizaci přinést milionové zisky, naopak špatný výběr může způsobit extrémní ztráty. Gilles zhodnotil faktory, které musí personalista, náborář nebo konzultant při náboru vrcholového manažera brát v potaz. Ačkoliv dosavadní literatura potvrzovala, že vyjednávání lze použít pro nástup a zvládání konfliktů, Gillesova analýza rozhovorů odhalila, že při nástupu a zvládání konfliktů pomáhají i další rozmanité metody a techniky. Na závěr jeho analýzy uvádějí, že proces náboru je poměrně složitý. Přestože stále neexistuje jednotná odpověď na nejlepší postupy náboru, onboardingu a řízení konfliktů, požadavky na nejlepší plán se na každém trhu, regionu a v každé kultuře liší.

Ve svém díle čítajícím více než 160 stran s názvem „Drivers, Obstacles, and Trends of Book Publishing Digitalization“ zaujal čtenáře Vselovod, mezi kolegy lépe známý jako Sebastien, podrobnou analýzou tohoto odvětví od jeho počátků po současnou digitální éru. Sebastien zkoumá mnohostranný a neustále se vyvíjející vydavatelský průmysl, aby lépe pochopil jeho dynamiku. Shromážděním výzkumných poznatků a znalostí si klade za cíl poskytnout strategické vodítko a usnadnit tak rozhodování korporacím působícím v tomto odvětví a také inspirovat jednotlivce, kteří uvažují o vydavatelství jako o studijním oboru nebo kariérní dráze. Ve stále se vyvíjejícím světě vydavatelství se objevily nové technologie, které otřásly tradičními obchodními modely a vydláždily cestu digitálnímu obsahu. Autor se věnuje tomu, jak technologie ovlivnily odvětví a jak se jim vydavatelé přizpůsobili, aby s měnícím se prostředím udrželi krok. Kromě toho Sebastien zkoumal klíčovou roli zákaznického servisu při budování pevných vztahů a posilování loajality, zejména v aktuální éře tvrdé konkurence a bohatých možností pro spotřebitele.

Jménem týmu EMBA absolventům blahopřejeme a říkáme bravo za všechny příspěvky k dosavadním znalostem. Přejeme vám hodně úspěchů ve všech vašich budoucích aktivitách.