Firemní workshop se CE Industries

Během každého semestru se naši MBA studenti ve spolupráci s firmami věnují vybraným reálným podnikovým problémům, a poté mají za úkol doporučit cestu a jednotlivé kroky k jejich úspěšnému vyřešení. Tento semestr jsme workshop uspořádali spolu se CE Industries – českým průmyslový holdingem podnikajícím na evropských trzích v železniční dopravě, recyklaci surovin, energetice a strojírenství. Skupina společností rozšiřuje svou působnost i do segmentu FMCG.

Firmu před našimi studenty reprezentovali tři zástupci:

  • Anna Matoušková, členka představenstva a skupinová ředitelka lidských zdrojů a také absolventka našeho programu,
  • Jiří Rabiec, člen představenstva a ekonomický ředitel skupiny,
  • Jan Zázvorka, finanční ředitel pro oblast FMCG,

Studenti dostali k řešení dva hlavní problémy:

  • Finanční a strategické řízení holdingu a konkrétní návrhy na možné investice nebo divestice včetně možného ocenění takových operací.
  • Efektivita investic do rozvoje a vzdělávání pracovníků holdingu se zaměřením na rozvoj top managementu a plánování následovnictví ve firmě.

Rolí firemních workshopů v našem programu je posílení schopnosti aplikovat získané poznatky a dovednosti na situaci konkrétního podniku. Přišlo tak vhod detailní představení CE Industries jako firmy, která je na jednu stranu velmi mladá a dynamicky se rozvíjí a naplňuje vizi svého zakladatele Jaroslava Strnada, na druhou stranu se v ní seskupuje množství dlouhodobě existujících, tradičních firem. Vybaveni těmito znalostmi a detailními informacemi např. o financích firmy se studentské týmy pustily do práce. Během celého dne mohly těžit nejen z přítomnosti a podpory Anny a Jiřího, ale i z coachingu Vojtěcha Opleštila, ředitele programu, a Richarda Brunet-Thorntona, akademického poradce programu.

Po celodenní práci studentské týmy prezentovaly svá doporučení, jejichž detaily zde nemůžeme uvést, ale rádi sdílíme hodnocení zástupců CE Industries.

Anna Matoušková: „Formát firemního workshopu na půdě VŠE měl pro nás v pravém slova smyslu ‚out of the box‘ přínos, díky kterému jsme se mohli podívat na naše strategická témata očima jiných, zkušených manažerů a studentů MBA programu. Osobně mě nejvíce bavil brainstorming na téma návratnost investic do rozvojových a vzdělávacích programů zaměstnanců, děkuji i za návrhy v oblasti succession planningu.

Jiří Rabiec: „Z mého pohledu to byla skvělá příležitost konfrontace našich interních úvah o strategickém směřování holdingu s lidmi, kteří měli jen veřejně dostupné informace o našich aktivitách a zároveň jsou oborově různorodého zaměření.“

A co o workshopu říkají naši studenti?

  • Gary Ward: Na workshopu jsme mohli využít jak naše různé profesní zkušenosti, tak i znalosti a dovednosti získané v průběhu studia. Díky tomu jsme mohli pomoci jednomu z nejvýznamnějších českých podnikatelů a jeho novým firmám pomoci s řešením jejich nejednoduchých výzev.
  • Michal Janda: Workshop mi poskytl dost podrobný pohled na činnosti CE Industries v oblasti železniční dopravy, recyklace surovin a energetiky. Obzvláště poučná byla interakce se členy představenstva, která nabídla skutečný vhled do podnikatelských výzev a příležitostí v těchto odvětvích. Příležitost rozvíjet smysluplné personální strategie spolu s poznáváním odlišných pohledů mých spolustudentů byla velmi obohacující. Rozšířilo to nejen můj rozhled, ale také zdůraznila význam sdílení znalostí a týmové práce při řešení podobných problémů navíc v dosti omezeném čase.
  • Bruno Losseau: Účast na workshopu byla prozatím vrcholem mého studia programu MBA a byla opravdu intenzivní. Na vypracování prezentace jsme měli několik málo hodin, byli jsme pod tlakem a museli jsme si vytvořit takovou strukturu a fungování týmu, aby každý člen týmu přispěl vytvoření hodnotného řešení pro CE Industries. Tato zkušenost byla obohacující a umožnila nám uplatnit získané poznatky v reálném a zároveň velmi komplexním prostředí. To svědčí o snaze programu nejen vzdělávat, ale také nás skutečně připravit na nejrůznější výzvy ve světě podnikání.
  • Václav Kňourek: Účast na firemním semináři pro mě byla zkušeností, která mi poskytla kvalitní vhled do strategického myšlení úspěšné společnosti. Workshopy, jako je tento, představují jedinečnou výzvu; vycházejí z reálných dat a situací a nabízejí mi přínosné poučení. Pro náš studentský tým byla asi největší výzvou nutnost přizpůsobit se měnícím podmínkám, a to i navzdory týdenní přípravě před workshopem. Pro náš úspěch při řešení problémů, které CE Industries stanovili, byla zásadní efektivní komunikace a pružné vedení týmu.

A nakonec co tomu říkal Richard Brunet-Thornton: Velmi na mě zapůsobila míra profesionality, s jakou se naše týmy EMBA zhostily svých úkolů.

Těšíme se na další workshopy s firemními partnery!