Ceník

Cena studia

  • Školné je 250.000 Kč při zaplacení celkové ceny studia v jedné splátce před nástupem do 1.ročníku.
  • Při úhradě školného ve 2 splátkách (na začátku 1. a 2. ročníku) je školné 280.000 Kč.
  • Při úhradě školného v 5 splátkách (na začátku každého semestru) je školné 310.000 Kč.
  • Cena zahrnuje kompletní školné po dobu standardní doby studia, která činí 2,5 roku.
  • Možnost stipendia při splnění stanovených podmínek – viz níže.
  • Slevy pro firmy vysílající více zaměstnanců.
  • Slevy pro dlouhodobé partnery Fakulty podnikohospodářské.

Stipendia

Na základě odevzání odborné práce budou stipendijní komisí vybrány tři práce. Nejlepší práce bude ohodnocena slevou 30.000,- Kč na školném, druhá 20.000,- Kč, třetí nejlepší práce 10.000,- Kč.

Navržené téma musí schválit přijímací komise.

Rozsah práce je minimálně 12 normostran čistého textu, tzn. nepočítaje titulní stranu, obsah a seznam použité literatury.
Počet uchazečů zpracovávajících jedno téma není omezen.