Titul MBA

Titul MBA (Master of Business Administration) je v České republice převzat z anglosaské vysokoškolské tradice (Business Schools) a využívané manažerské praxe. Protože v českém zákoně č. 111/1998 Sb. o vysokých školách tento druh studia není právně zakomponován, není titul MBA akademickým titulem, ale titulem profesním.

Titul se uvádí ve zkratce MBA za jménem.

Ačkoliv čistě z právního hlediska může „diplom MBA“ rozdávat kterákoliv vzdělavatelsky zaměřená agentura či škola byť za několik víkendových setkání, zodpovědný zájemce a také nároční zaměstnavatelé posuzují, kdo daný titul absolventovi (uchazeči) propůjčil a podle toho se pro studium či absolventa rozhodují. Rozdíly jsou totiž obrovské především u těch, kdo tento program vlastní školy nechal podrobit mezinárodní uznávané mezinárodní akreditaci (AACSB, EQUIS, FIBAA, AMBA). Jiná možnost se u nás praktikuje zastřešením programu zahraniční univerzitou. MBA na VŠE je akreditováno právě prestižní akreditací FIBAA až do roku 2020. Fakulta podnikohospodářská je jako jako jediná v České republice akreditována prestižní mezinárodní akreditaci EQUIS.

Studium MBA je celosvětově uznávanou obecnou, postgraduální kvalifikací v rámci celoživotního vzdělávání. Jedná se o prakticky zaměřené studium, tedy vhodné pro takového kandidáta, který již několik let pracuje v samostatně zodpovědné pozici. Ve studijní skupině tak nevyužívá jen zkušeností a výuky lektorů, ale také svých spolustudentů, kteří splňují stejná kritéria. V tomto smyslu program nabízí zkvalitnění dosavadních profesních zkušeností a často i urychlení vlastní kariéry podle svého oboru či zaměření. S deklarovaným praktickým zaměřením na bázi akademického prostředí se tedy program MBA zásadně liší od standardních firemních kurzů (praktických tréninků) či běžných vysokoškolských programů zaměřených více méně teoreticky.