Reference

Jak nás hodnotí absolventi MBA na FPH VŠE

Ing. Natalija Maťušenková, MBA – Canada

„Mezinárodní program MBA na VŠE v Praze každému ráda doporučím. Program byl pro mně velkou zkušeností a výzvou ke studiu, abych dosáhla na všechny zkoušky a na obhájení závěrečné projektové práce. Mohu říci, že program je pro manažery dobře vyvážený a poskytuje jak nutný teoretický vhled tak praktickou aplikaci. Závěrečnou práci jsem směřovala do mé profesní praxe, a také mi ve firmě velmi pomohla. Osobně bych ráda poděkovala vedení školy za stavbu programu, učitelům za jejich přínosné semináře – a zvláště doc. Špačkovi za vedení závěrečné práce. Za podporu během studia děkuji Dr. Kučerovi a za dobrou organizační podporu paní Sochorové..“

 

Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D., MBA – Ředitel odboru Strategického rozvoje ELTODO a.s.

„Absolvování mezinárodního programu MBA na VŠE Fakulty podnikohospodářské / ISBM v letech 2015-2017 naplnilo mé představy, se kterými jsem do studijního programu přicházel, a které lze shrnout do třech základních premis. Vybraná škola patří mezi mezinárodně uznávané a kvalitní univerzity, což je podloženo akreditací FIBAA a získáním mezinárodní akreditace EQUIS v roce 2017. Studium je zaměřeno na potřebné teoretické základy i důležité praktické zkušenosti významných osobností a odborníků z VŠE a z praxe. V neposlední řadě mi studium poskytlo nejen jiný pohled na řešení konkrétních problémů, ale i v rámci diskuse na hodinách s vyučujícími a spolustudujícími z různých pracovních odvětví a zkušenostmi, hledat variantní přístupy k řešení podobných i rozličných problémů se kterými se v rámci své odborné a manažerské praxe potýká každý z nás. Velmi vysoce oceňuji právě tyto diskuse a přístupy v malém kolektivu, které nejvíce obohatí nové znalosti a motivuje k další činnosti a k přemýšlení, jak některé procesy zjednodušit a lépe nastavit, jak vylepšit komunikaci s kolegy na různých úrovních řízení firmy, a jak současně zlepšovat nově nabyté manažerské znalosti s využitím do vlastní praxe. Ačkoliv studium při zaměstnání v kvalitním studijním programu je namáhavé a časově náročné, přesto a právě proto si dovolím studium doporučit všem vedoucím pracovníkům a manažerům pro získání většího rozhledu v manažerských dovednostech a současně jako dobrou investice do sebevzdělání, která se brzy pozitivně vrátí..“

 

Ing. Kristýna Němcová, MBA – SIDAT, spol. s r.o.

„Studium MBA, které jsem zahájila na podzim roku 2013 a zdárně dokončila v dubnu 2016, mi pomohlo především osobním rozvoji a nadhledu. Díky studiu jsem si urovnala poznatky z řízení podniku, které jsem zčásti studovala již během magisterského studia na Fakultě mezinárodních vztahů na VŠE, nicméně nedokázala jsem si je zařadit do kontextu použitelného v praxi. Je-li možné to takto formulovat, studium mi zároveň dodalo i lepší vnitřní sebevědomí. Jako další velký přínos vidím v různorodosti názorů na problematiku témat ve výuce díky skvěle namixovanému týmu studentů z různých oborů, různými zkušenostmi a různých koníčků. Jako parta jsme si skvěle sedli a já doufám, že se budeme i nadále vídat, ač pravděpodobně v delších intervalech. I přes všechnu tu námahu a časovou náročnost studia v kombinaci s prací na plný úvazek vřele doporučuji všem, kteří váhají.“

 

Bc. Karel Šůcha, MBA – Lufthansa Consulting GmbH

Studium MBA na Vysoké škole ekonomické mi poskytlo široký záběr teoretických a praktických poznatků a témat důležitých pro mou činnost v aviation management consultingu. Kvalitní výkony profesionálních lektorů v kombinaci se spolustudenty se zajímavou praxí a interaktivní výukou poskytují jedinečné prostředí k získání nových vědomostí, zkušeností a kontaktů. Velmi oceňuji přístup k vedení prací, který klade vysoké nároky, ale zároveň umožní nahlédnout na pracovní témata ve strukturované a akademické formě. Tento přístup mi pomohl sepsat Master¨s Thesis, která je nyní součástí znalostní databáze Lufthansa Consulting a používá se jako podklad pro konzultační projekty s tématikou komerčních strategií pro letecké společností z celého světa.

 

Ing. Adam Brož, Ph.D., MBA – Budějovický Budvar, n.p.

Studium v programu MBA na Vysoké škole ekonomické v Praze mi umožnilo systematické setřídění dřívějších i nově nabytých znalostí, informací a zkušeností z pracovního a manažerského života tak, aby byly správně a opakovatelně použitelné v každodenní praxi. Silné odborné zázemí Vysoké školy ekonomické v Praze zajistilo odpovídající teoretický základ ve všech oblastech důležitých pro manažera, cíleně směřovaný na pochopení jejich kontextu, které je nezbytné při řízení kterékoli složky podniku pro jeho správné fungování. Výměna zkušeností s externími přednášejícími a spolustudenty napříč různými obory a odbornostmi mi rozšířila přehled o řízení a fungování různých firem a iniciovala neustálé přemýšlení vedoucí ke srovnávání a zlepšování ve vlastní praxi. Stále skvělá atmosféra uvnitř přiměřeně velké studijní skupiny byla vytvářena skvělými lidmi, na které jsem měl při svém studiu štěstí. Nevznikly pouze kontakty, ale také nová přátelství.

V Českých Budějovicích 15.05.2015

 

Ing. Rostislav Čada, Ph.D., MBA – A&CE CONSULTING, s.r.o

Mezinárodní program MBA na VŠE / ISBM jsem absolvoval v letech 2013 – 2015. Již 10.rokem pracuji ve společnosti, jež je členem světového finančního uskupení Kreston International, kde plním funkci manažera projektů zahrnujících oceňování podniků pro účely fúzí akvizic a vypořádání minoritních akcionářů v rámci procesu squeeze out. Studium MBA mi poskytlo cenné informace volně navazující a rozšiřující mé stávající teoretické i praktické zkušenosti. Atraktivní formou společných diskuzí a „brainstormingů“ v rámci jednotlivých studijních skupin motivuje všechny účastníky se aktivně podílet na řešení předkládaných problémů a okamžitě aplikovat nově nabyté teoretické poznatky do praxe. Oceňuji přístup lektorů i zvolený model výuky v podobě malých skupin studentů a jejich mentora. Studium mohu vřele doporučit (nejen) všem vedoucím pracovníkům, jež usilují o rozšíření svých manažerských znalostí i dovedností.

 
Mgr. Jiří Mauritz, MBA – MAUREA, s.r.o.

Absolvoval jsem mezinárodní program MBA na VŠE / ISBM  v roce 2014.  Děkuji škole za přípravu všech modulů s pozoruhodnými vyučujícími jak z prostředí akademické obce, tak s patřičnou mezinárodní praxí.  Osobně mi studium velmi pomohlo v rozvoji mé osobnosti a získal jsem dostatečně široký odborný rozhled  pro svou další pracovní cestu. Zvláště jsme s kolegy ocenili možnost studia na zahraniční partnerské univerzitě ve Švýcarsku.

 

Mgr. Jitka Basová, MBA – Director of Key Accounts & Partnership, Home Credit China

Program MBA jsem na ISBM při VŠE absolvovala v letech 2011-2014 a všem, kteří o tomto typu studia uvažují, ho doporučuji. Mezi největší přednosti tohoto programu řadím:
– vysoký standard výuky – jak teoretické, tak praktické,  
– šíři a přitom dostatečnou hloubku podaných informací,
– zajímavé a interaktivní přednášky jak interních, tak externích přednášejících,
– možnost otevřené a často velmi intenzivní diskuze s kolegy – studenty, která přispěla k nalezní mnohdy skutečně neotřelých řešení pro konkrétní sitauce či problémy.
Studium mě celkově obohatilo nejen o znalosti a dovednosti nezbytné pro úspěšnou mezinárodní kariéru, ale také mi umožnilo setkat se a učit se od zajímavých odborníků a navázat kontakty a přátelství s kolegy – spolustudenty.

Mezi další absolventy patří:

Mgr. BcA. Ivo Svejkovský, MBA – Akademie věd ČR

Ing. Michal Dolana, MBA – D.D.M., s.r.o.

Mgr. Olena Yakubovych, MBA – Y&T Property Investment, Founder & Managing director

Ing. Martin Kučera, MBA – ELTODO EG, s.r.o.

Mgr. Jiří Podhola, MBA – ČESKÝ DŮM v Moskvě

Ing. David Cubínek, MBA, PMP – VimpelCom, Rusko, Technology Strategy Director

Ing. Tomáš Šmerda, MBA – ELTODO EG, s.r.o.

Mgr. Lukáš Pokorný, MBA – Skřívánek, s. r. o., Branch Manager

Ing. Karolína Budská, MBA – 4finance s.r.o., IT manager

Ing. Karel Šůcha, MBA – Lufthansa, poradce

Ing. Petr Zelenka, MBA – Howden ČKD Compressors s.r.o., Controlling Manager

Ing. Zemanová Alena, MBA – Back Office specialist senior, ČEZ, a. s.

Manažerské vzdělávání :

  • Probíhá manažerské vzdělávání pro Českou správu sociálního zabezpečení 2013 – 2016. (fotogalerie)

  • Proběhlo manažerské vzdělávání vybraných ředitelů středních škol 2012 -2015, akreditované u MŠMT, ve spolupráci ISBM a Kustod. (fotogalerie)

  kustod_logo

   

  • Proběhlo manažerské vzdělávání pro firmu METROSTAV a.s. (2008-2013)
   Metrostav

   

   

 • Proběhl pilotní semestrální kurz Bankovnictví pro zdravotně postižené občany s možností dalšího zaměstnání. Kurz proběh ve spolupráci s Nadace Charty 77 Konto bariéry a Českou spořitelnou a.s.

bariery