Ocenění & Akreditace

Mezinárodní ocenění:

Eduniversal-masters-ranking-2015-2016Program MBA Fakulty podnikohospodářské se pravidelně umisťuje mezi třemi nejlepšími v regionu východní Evropy v rámci prestižního žebříčku Eduniversal Best Masters & MBA’s Ranking. Hlavními kritérii hodnocení jsou reputace programu, možnost kariérního rozvoje a výše platu v prvním zaměstnání po ukončení studia. Ocenění tak potvrzuje postavení MBA na VŠE v mezinárodním srovnání.

Více informací o hodnocení Eduniversal najdete zde.

Více informací o studiu MBA, podmínkách pro přijetí a podání přihlášky naleznete zde.

Akreditace:

  • Prestižní akreditace EQUIS

efmd-equis-accredited-logoFakulta podnikohospodářská získala jako jediná v České republice prestižní mezinárodní akreditaci EQUIS. Tuto akreditaci získávají jen fakulty se špičkovou výukou, vynikajícími akademickými pracovníky, kvalitní vědeckou činností a silným propojením s praxí. Fakulta se tak řadí po bok univerzit, jako jsou HEC Paris, London Business School, Rotterdam School of Management nebo University of St. Gallen. V regionu střední a východní Evropy se stala teprve čtvrtou fakultou, která akreditaci získala. Akreditační komise European Foundation for Management Development (EFMD) udělila FPH akreditaci EQUIS, kterou získávají pouze nejlepší manažersky orientované fakulty. Na celém světě má akreditaci EQUIS jen 168 fakult z celkového počtu asi 15 tisíc byznys fakult.

  • V roce 2013/2014 proběhl úspěšně proces reakreditace programu MBA u evropské akreditační komise FIBAA.

FPH získala tzv. „pečeť kvality“ (Qualitätssiegel) do roku 2020, více viz tisková zpráva zde.

Fibaa-Foundation-for-International-Business-Administration-Accreditation-logo

Program MBA je akreditován prestižní mezinárodní akreditací FIBAA (Foundation for International Business Administration Accreditation). Akreditace FIBAA potvrzuje vysokou kvalitu studia a staví tak ISBM na úroveň ostatních MBA programů v Evropě. I díky tomu je námi poskytované vzdělání v Evropě plně uznatelné.

FIBAA (Foundation for International Business Administration Accreditation) je evropský mezinárodní akreditační subjekt se sídlem v Bonnu.

FIBAA zaručuje, že všechny školy, které akredituje, splňují přísné standardy kvality a postupy v souladu s mezinárodními požadavky, o nichž bylo rozhodnuto, zejména s tzv. Boloňským procesem.

  • Členství v České asociaci MBA škol (CAMBAS)

cambas-mba-accredited

Hlavním posláním Asociace je v souladu s jejími stanovami „zajišťovat, udržovat a dále rozvíjet vysokou úroveň studia MBA v České republice“ včetně akreditací studia MBA v České republice.

Založení Asociace bylo akceptováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) a bylo uznáno European Foundation of Management Development (EFMD) se sídlem v Bruselu, jako oficiální akreditační orgán v České republice.

Akreditace

Kvalita školy je zaručena prvotřídními odborníky s akademickou a profesionální kvalifikací, používanými výukovými metodami a systémem hodnocení vyučujících i všech procesů školy. Úroveň školy podporuje i vysoká kvalita přijímaných studentů. Jedním ze základní požadavků kladených na uchazeče o studium programu MBA je praxe v oboru. Ta při samotném studiu umožňuje studentům vzájemně si předávat poznatky z různých oborů, typů firem a pozic a později při uplatnění absolventů zaručuje snazší aplikovatelnost poznatků a dovedností v praxi.

Vysoká škola ekonomická v Praze, konkrétně Fakulta podnikohospodářská, která je odborným garantem výuky, staví na své dlouhodobé tradici přední školy ekonomického zaměření v zemi. Je akreditována a pravidelně kontrolována Akreditační komisí MŠMT ČR.

Fakulta podnikohospodářská získala jako jediná v Českéefmd-equis-accredited-logo republice prestižní mezinárodní akreditaci EQUIS. Tuto akreditaci získávají jen fakulty se špičkovou výukou, vynikajícími akademickými pracovníky, kvalitní vědeckou činností a silným propojením s praxí. Fakulta se tak řadí po bok univerzit, jako jsou HEC Paris, London Business School, Rotterdam School of Management nebo University of St. Gallen. V regionu střední a východní Evropy se stala teprve čtvrtou fakultou, která akreditaci získala. Základním cílem akreditace EQUIS, který vychází z poslání EFMD, je celosvětové zvyšování kvality vzdělávání v oblasti managementu. EQUIS usiluje o rovnováhu mezi vysokou akademickou kvalitou a odbornou relevancí zajišťovanou úzkou spoluprací s praxí. Instituce s akreditací EQUIS musí prokázat nejen vysokou kvalitu ve všech svých aktivitách, ale i vysoký stupeň internacionalizace. Hodnoceny jsou mimo jiné řídící procesy fakulty, kvalita studijních programů, kvalita studijního procesu, kvalita akademických pracovníků, kvalita výzkumné činnosti, kvalita exekutivního vzdělávání, finanční management, mezinárodní přesah a provázanost s korporátní sférou.

Fibaa-Foundation-for-International-Business-Administration-Accreditation-logo.gif

Program MBA je akreditován prestižní mezinárodní akreditací FIBAA (Foundation for International Business Administration Accreditation). Akreditace FIBAA potvrzuje vysokou kvalitu studia a staví tak ISBM na úroveň ostatních MBA programů v Evropě. I díky tomu je námi poskytované vzdělání v Evropě plně uznatelné.

FIBAA (Foundation for International Business Administration Accreditation) je evropský mezinárodní akreditační subjekt se sídlem v Bonnu. FIBAA zaručuje, že všechny školy, které akredituje, splňují přísné standardy kvality a postupy v souladu s mezinárodními požadavky, o nichž bylo rozhodnuto, zejména s tzv. Boloňským procesem.

FIBAA akreditace

Kontakt

Máte – li jakýkoliv dotaz ohledně studia, neváhejte nás kontaktovat:

Email:       marketa.dianova@vse.cz