Co děláme

Fakulta podnikohospodářská Vysoké školy ekonomické v Praze velmi intenzivně vnímá měnící se požadavky na trhu vzdělávání. K těmto změnám patří jednak skutečnost, že zaměstnanci a zaměstnavatelé čelí stále vyšším nárokům na své zaměstnance, jejich odbornost a specializaci, jednak sílící konkurence na pracovním trhu. V minulých desetiletích bylo vysokoškolské vzdělání považováno za jedno ze zvýhodňujících hledisek při výběru zaměstnanců. Dnes již tento stupeň vzdělání patří ke standardu. Standardem evropského či dokonce globálního pracovního prostředí je rovněž dobrá znalost minimálně jednoho ze světových jazyků.

Těmto národním, ale i mezinárodně změnám je možno čelit pouze dalším vzděláváním, a to jak individuálním, tak podnikovým. Naše vzdělávací programy proto reagují na potřeby tuzemských firem a nadnárodních společností  v rámci jejich strategií lidských zdrojů. Podobné zkušenosti máme rovněž s odbornými potřebami personálu ve státní správě a obchodních společnostech.

Z důvodu stále rostoucích nároků na pracovním trhu a rychle se rozvíjející moderní společnosti otevřela Podnikohospodářská fakulta VŠE program MBA. Spolu s dalšími vzdělávacími programy doplňuje, a hlavně rozšiřuje bakalářské a magisterské studijní a vzdělávací programy tak, aby měl absolvent co nejlepší pozici na pracovním trhu a aby i firmy mohly využít odborného a vědeckého potenciálu všech odborných pedagogů VŠE.

Vysoká škola ekonomická v Praze patří mezi nejprestižnějších veřejné vysoké školy v České republice. Ve svých šesti fakultách nabízí širokou škálu akreditovaných bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů.

V nabídce exekutivních programů aktuálně také:

    Masters in Business Administration (titul MBA – Master of Business Administration)

    Odborné firemní kurzy (podrobněji https://kurzyfph.vse.cz/)

V produktovém portfoliu školy naleznete poradenské služby ze všech oblastí ekonomiky, financí, daní, informatiky, státní správy, umění investic, obchodního práva, podnikatelské etiky a managementu. Díky kvalitní a rozsáhlé odbornosti všech kateder VŠE a jejich úzké spolupráci s mezinárodními společnostmi a státní správou udržujeme vysokou kvalitu. Speciální potřebu odborného vzdělávání vnímáme mezi „neekonomy“, tedy mezi právníky, lékaři a dalšími vedoucími pracovníky různých institucí, kteří doposud neprošli ekonomickým a finančním vzděláním, ale ke své praxi základy ve zmíněných oblastech potřebují.