Alumni

FPH klade velký důraz na vzájemné předávání zkušeností a poznatků z firemní praxe. K tomu vedle samotného studia MBA má napomoci systém Alumni, který budoucím absolventům našeho programu nabídne široké možnosti vzájemné komunikace a setkání.

Alumni MBA – FPH VŠE je absolventský spolek, který sdružuje absolventy programu MBA Mezinárodní školy podnikání a managementu při Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. Tento spolek usiluje o vytvoření vzájemné komunikační platformy mezi školou, absolventy a současnými studenty.

Členové se mohou setkat se svými přáteli z let studií, s bývalými pedagogy, či s novými odborníky v oboru, mohou si předávat zkušenosti pracovní a současným studentům i zkušenosti studijní.

Spolek podporuje rozvoj profesionálních kontaktů, ať z pohledu získání pracovního místa, tak uzavření spolupráce na projektu se školou či mezi členy navzájem a umožňuje tak svým členům se dále rozvíjet.

Nezáleží na tom, jestli jste ukončili studium před roky a nebo právě teď. Členy Alumni MBA – FPH VŠE jste po úspěšném absolvování MBA programu už napořád.